donderdag 8 januari 2009

Rechter stelt honderden bouwregels buiten werking!

Altijd al een aanbouw aan je huis willen maken, maar nooit de vergunningen en bureaucratische romslomp kunnen overwinnen? Doe het nu snel!! Grote delen van de bouwregelgeving in ons land zijn buiten werking gesteld door een rechterlijke uitspraak van 31 december 2008. Het gaat om regels die verwijzingen bevatten naar normen van het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN). De rechtbank in Den Haag bepaalde dat de voorschriften in het Bouwbesluit en de daarbij behorende regeling voor zover daarin is verwezen naar NEN-normen ‘niet in werking zijn getreden en dus niet verbindend zijn’. De regelgeving voor de bouw bevat honderden van deze voorschriften, die veelal technische specificaties bevatten voor zaken als rookmelders en elektrische installaties. De rechter zet de voorschriften buiten werking omdat de publicatieplicht niet is nageleefd. Algemeen verbindende voorschriften moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant of het Staatsblad. Wat de NEN-normen betreft is in de regels echter uitsluitend een verwijzing opgenomen. Voor de norm zelf moet worden betaald bij NEN, waar het auteursrecht berust. De bouwsector is het al langer oneens met deze praktijk. Omdat de normen de facto wetgeving zouden zijn, willen veel bedrijven er niet voor betalen. Bouwkundig adviesbureau CBB uit Arnhem sleepte de staat en NEN daarom voor de rechter. Landsadvocaat Henk-Jan Boukema verweerde zich met als belangrijkste argument dat de normen niet verplichtend zijn en daarom ook niet openbaar gemaakt hoeven te worden. Met die redenering maakt de rechter korte metten. Het ministerie van VROM, waar de bouwregelgeving onder valt, wil vooralsnog niet reageren op de uitspraak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten